GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

Trang bị cho các con học sinh những kiến thức giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp; từ đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong cuộc sống; tạo cơ hội cho các con có khả năng xử lý mọi vấn đề xảy ra trong sinh hoạt hàng ngày.

Giáo dục Kỹ năng sống giữ vai trò rất quan trọng trong việc phát triển toàn diện cho mỗi  con học sinh, vì khoa học giáo dục ngày nay đã khẳng định mỗi cá nhân muốn tồn tại và phát triển trong một xã hội công nghiệp, hiện đại thì phải học, học không chỉ để có kiến thức mà còn học để biết (Learn to Know), học để làm ( Learn to Do), học để tự khẳng định (Learn to Be) và học để cùng chung sống (Learn to Live together).

157666517_1148675765568126_8571307249241833892_n

TIẾNG ANH VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Khi hội nhập toàn cầu trở thành xu hướng tất yếu thì cũng là lúc tiếng Anh khẳng định được tầm quan trọng của mình. Đây chính là chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa mới cho thế hệ trẻ.

Chương trình tiếng Anh tại Nguyễn Huệ giúp học sinh có thể thích ứng tốt trong môi trường hội nhập cùng với đội ngũ giáo viên nước ngoài chuyên môn cao.